Myndigheten för tillgängliga medier

De Nya Taltidningarna

Nu finns hela din dagstidning som taltidning.

Har du inte läst om det? En halv miljon vuxna har läs- eller synnedsättning vilket gör att de tappar kontakt med medier och omvärlden. Men sedan några år tillbaka finns det taltidningar som är en oavkortad version av dagstidningen, som du kan läsa på mobilen, surfplattan eller desktop. Synd bara att så få känner (kände) till det.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har i uppdrag att producera och distribuera s k taltidningar. Taltidningar har funnits sedan 80-talet och en redaktör valde ut och kortade ned ett fåtal artiklar från dagstidningen. Dessa lästes in på ett band och skickades till prenumeranten, som också behövde en särskild spelare för att kunna lyssna.

2014 infördes en ny teknik som innebär att nyheterna läses upp av en syntetiskt genererad röst. Sedan dess är taltidningen en oavkortad version av dagstidningen och du kan läsa den på alla digitala plattformar.

För att uppmärksamma den ”nya” taltidningen lät vi Sveriges samlade journalistkår lansera den nya taltidningen. Några rikskända, andra lokalt erkända. Genom att lyfta fram bredden av journalister kunde vi vara lokala, globala, politiska, underhållande, glammiga, seriösa, sportiga, etc. Huvudkampanjen rullades ut med en bred PR-aktivitet där bl a Peter Wolodarski, Jenny Strömstedt Niklas Svensson och Jan Gradvall twittrade om att det nu gick att läsa deras tweets med hjälp av den nya taltidningstekniken. I breda medier som utomhus men även genom ett talande DR, lät vi människor uppleva hur det är att läsa med läs- och synnedsättningar och vilken skillnad det blir med den nya tjänsten.

Ingrid Norrman, GP

00:00
00:30

Pantamera

Återvinna är en hit

Rosazol

Rosazol 1%