Pantamera

Återvinna är en hit

I Sverige är vi bra på att panta. Men målen är högt satta och alla burkar och PET-flaskor ska in. 2011 fick vi förmånen att börja jobba med Pantamera med uppdraget att skjuta in ny energi i varumärket och pantandet. Vi tog fram konceptet ”Pantamera – att återvinna är en hit”. Det blev en hit!

Pantamera ägs av Returpack och bakom dem står Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. I Sverige är vi bra på att panta, framförallt de flaskor och burkar som vi konsumerar i hemmen. Men vi mindre bra på att panta det vi konsumerar utanför hemmet. Det är framförallt unga vuxna som konsumerar ”on-the-go”och det är också de som är mindre bra på att panta. För att nå dem tog vi fram konceptet ”Pantamera – att återvinna är en hit!”, där vi låter kända artister tolka och återvinna pantameralåten. Briefen till The Ark, Familjen, Movitz!, Det vet du! Linda Pira m fl var enkel: Gör en hit som man på vill lyssna på och dela med sig av. Pantamera har blivit belönad med silverägg och nominerad i 100-wattaren för långsiktig varumärkesvård.

Läkemedelsverket

Crime medicine

Myndigheten för tillgängliga medier

De Nya Taltidningarna