Pantamera

Återvinna är en hit

I Sverige är vi bra på att panta. Men målen är högt satta och alla burkar och PET flaskor ska in. 2011 fick vi förmånen att börja jobba med Pantamera med uppdraget att skjuta in ny energi i varumärket och pantandet. Vi tog fram konceptet ”Pantamera – att återvinna är en hit”. Det blev en hit!

Pantamera ägs av Returpack och bakom dem står Sveriges Bryggerier, Livsmedelshandlarna och Svensk Dagligvaruhandel. I Sverige är vi bra på att panta, framförallt de flaskor och burkar som vi konsumerar i hemmen. Men vi mindre bra på att panta det vi konsumerar utanför hemmet. Det är framförallt unga vuxna som konsumerar ”on-the-go”och det är också de som är mindre på att panta. För att nå dem tog vi fram konceptet ”Pantamera – att återvinna är en hit!”, där vi låter kända artister tolka och återvinna pantamerlåten. Briefen till The Ark, Familjen, Movitz!, Det vet du! Linda Pira m fl var enkel: Gör en hit som man på vill lyssna på och dela med sig av. Pantamera har blivit belönad med silverägg och nominerad i 100-wattaren för långsiktig varumärkesvård.

Läkemedelsverket

Crime medicin

Myndigheten för tillgängliga medier

De Nya Taltidningarna