Stockholms universitet

Studentrekrytering för Stockholms universitet

Det är hård konkurrens mellan Sveriges lärosäten om studenterna. För att bättre förstå vad som får studenter att välja och välja bort lärosäten fick vi i uppdrag att göra en målgruppsanalys för Stockholms universitet. Med denna som grund och utifrån SU:s befintliga koncept För att… tog vi fram en rekryteringskampanj för SoMe.

Slussgården

Slussgården

Pantamera

Sveriges minsta klimatrörelse