Kungl. Vetenskapsakademien

Sommarskolan

Science Meetup 2018

Kungl. Vetenskapsakademien genomför ferieskolor runt om i landet med syfte att främja integrationen och samtidigt få fler nyanlända ungdomar att bli intresserade av forskning. En fantastisk idé! Problemet var bara att man fick in alltför få ansökningar. Kunde lite reklam hjälpa till?

Det är många som vill in i gymnasieskolorna och rektorer och lärare är en svårflirtad målgrupp. Trots en fantastisk idé och en stark, trovärdig avsändare fick man få ansökningar och därmed genomfördes endast ett fåtal ferieskolor. En klok ledning insåg att mer och bättre marknadsföring behövdes. Vi fick förtroendet. Vi satte namn på ferieskolan – Science Meetup och gav kommunikationen en stark design tillsammans med tydliga och lite mer lustfyllda budskap. Vi arbetade med att skapa kännedom och sänka trösklar för att underlätta en ansökan Resultat? Strålande!

Under 2018 planeras ca 3 ggr så många Science Meetups jämfört med 2017 från Ängelhom i syd till Kalix i norr. Några är redan genomförda.

– Vi är stolta över att kunna bidra i ett så viktigt projekt för att hjälpa nyanlända in i samhället och samtidigt sprida intresset för naturvetenskap. Science Meetup är ett utmärkt tillfälle att fördjupa sig inom ett ämne och knyta nya bekantskaper. Det är glädjande att se att så många skolor tar den här chansen, säger Göran K. Hansson, Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Banners

Forex

Kontantskolan

Täby Centrum

Butiksöppningar