Strålsäkerhetsmyndigheten

Sanny – njut av solen utan att bränna dig

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Varje år konstateras ca 60 000 fall i Sverige och varje år dör cirka 600 personer i sjukdomen. Det är fler än i trafiken. Och det ökar. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer.

För att upplysa och påminna om riskerna fick vi i uppdrag att ta fram en plattform för Strålsäkerhetsmyndighetens UV-kommunikation.

Det resulterade i karaktären SANNY, en glad prick som på ett avväpnande och underhållande sätt upplyser om riskerna med UV-strålning och bjussar på råd och tips för hur du kan njuta av solen utan att bränna dig.

Polisen

Kampanj - polisutbildningen

Slussgården

Slussgården