Polisen

Polisen – IT rekryteringskampanj

IT-avdelningen på polisen har cirka 900 medarbetare. Enheten driftar hela polisens IT verksamhet inhouse men bedriver också egen utveckling. Inom många områden används den absolut senaste teknologin. IT är centralt för att polisen ska kunna lösa sin uppgift. Rekryteringsbehovet finns ständigt då rätt IT-kompetens är attraktiv på marknaden. Det är hård konkurrens om talangerna och många känner inte riktigt till den här sidan av polisens verksamhet.

Vi fick uppdraget att ta fram en rekryteringskampanj som mer handlar om arbetsgivarvarumärket än konkreta tjänster.  Kampanjen ska skapa kännedom och nyfikenhet kring att jobba på Polisen. Idén är att göra tydliga kopplingar mellan IT-uppgifter och polisens större uppgift. Naturligtvis kittlar vi också spänningsnerven hos målgruppen.

SOS Barnbyar

Tjat. Kanske julens finaste gåva

Pantamera

Pantautomaten, en innovation för klimatet