#Sistabriefen

 

Den 28 november 2017 gick reklam-, pr- och kommunikationsbranschen ut i ett gemensamt upprop #sistabrifen, där 2126 kommunikatörer kräver ett slut på sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i branschen. Som byråledare, chefer och ägare ställer vi oss självklart bakom uppropet och tar vårt ansvar för att Granath ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, förtryck och övergrepp och att den kommunikation vi skapar är fri från skadliga normer och sexism.

I vår jämställdhetspolicy och handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier fastslår vi att:

• Granaths övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. För att målsättningen ska uppnås måste vi arbeta med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder

• Kvinnors och mäns villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget. Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter ska inte vara beroende av kön eller ursprung.

• Det ska finnas likvärdiga utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter för både kvinnor och män. Dessutom ska utbildningsinsatserna präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

• Löneskillnader beroende på kön inte ska förekomma. De skillnader som inte kan förklaras med annat än kön ska åtgärdas.

• Ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalen.

• Kränkande särbehandling och trakasserier ska upphöra så snabbt och konfidentiellt som möjligt. Ingen åtgärd ska vidtas utan att den som utsatts sagt ja till den. Som medarbetare på Granath ska du aldrig medverka till att dölja kränkande särbehandling eller trakasserier, utan istället berätta om dina misstankar för din chef, HR eller skyddsombud. 

Det här är ett ständigt pågående arbete och vi är inte perfekta, men vi ger oss inte förrän vi har en arbetsmiljö där alla känner sig trygga oavsett ålder, könsuttryck, sexuell läggning och bakgrund.

David Granath

Fredrik Espmark

Maria Lamke

Jens Thelfer

Henrik Pruggler

www.sistabriefen.se

FOREX Bank väljer Granath som ny nordisk byrå


Efter en pitch i höstas står det klart att Granath blir ny huvudbyrå till FOREX Bank. Uppdraget innefattar i huvudsak marknadskommunikation för att stötta den förändringsresa FOREX Bank står inför. Uppdraget innefattar även dotterbolaget X-Change.

De kommande åren har FOREX Bank som mål att utveckla sin bankverksamhet, vilket innebär en förändringsresa där kommunikationen kommer att spela en viktig roll. FOREX Bank har idag 80 bankbutiker över hela landet och ca 130 i Norden och är klart marknadsledande på valutaväxling.
– Vårt val föll på Granath eftersom de utmanade oss i sin pitch och har en holistisk syn på kommunikation, precis som vi. De har en bra energi, ett starkt engagemang och deras kunskap gör också att de kan stötta oss i den digitala utveckling vi står inför, säger Kaisa Fexe, marknadschef på FOREX Bank.

Som huvudbyrå ska Granath arbeta med rådgivning, planering, genomförande och samordning av FOREX Banks marknadskommunikation på den svenska och nordiska marknaden. Uppdraget gäller även varumärket X-Change.
– Det ska bli fantastisk kul och spännande att få vara med om den resa som FOREX Bank precis har påbörjat. För oss som byrå passar det väldigt bra också att jobba med företag och organisationer som har tydliga mål och ambitioner, säger David Granath, vd på Granath.

1 millimeter mellan liv och död.

En stor del av UNHCR:s arbete handlar om att ge människor på flykt det mest grundläggande för att överleva: tak över huvudet. I den här kampanjen visar vi hur den millimetertunna tältduken i UNHCR:s tält faktiskt kan vara skillnaden mellan liv och död.Kampanjen är en del det långsiktiga konceptet "Taket är grunden" som vi tagit fram tillsammans med Sverige för UNHCR.

Nyhetsarkiv