SKLFS

Fyra nya webbar

SKL Fastigheter och Service

Design Digital

SKL Fastigheter och Service verkar inom områdena fastighetsägande och fastighetsförvaltning med tillhörande kontorsnära tjänster, samt kurs- och konferensservice. Granath har uppdraget som fullservicebyrå sedan flera år tillbaka.

Fastighetsbolaget Slussgården, kurs- och konferensarrangörerna Konstella samt serviceorganisationen SKLFS upplevdes som spretiga varumärken som inte hängde ihop och de saknade ett tydligt gemensamt erbjudande.

Webbplatserna är rent affärskritiska och viktiga i införsäljningsarbetet samt som servicetjänster mot befintliga kunder och hyresgäster. Man upplevde att webbplatserna inte kunde ge den service som förväntas av ett fastighetsbolag med tillhörande tjänster.

Vi fick uppdraget att ta fram en ny sammanhållande grafisk profil för de tre varumärkena samt formge, strukturera och producera tre nya webbplatser, en för respektive varumärke, samt ett gemensamt intranät för att skapa en sammanhållen kommunikation internt mellan verksamheterna.

Ny funktionalitet utvecklades som lyfter fram fastighetstjänsterna. Interna befintliga digitala tjänster integrerades för att öka servicegraden. Ett genomgripande sökmotoroptimeringsarbete genomfördes i projektet. Tre månader efter lansering hade trafiken till samtliga webbplatser ökat med ca 20%.

slussgarden.se
konstella.se
sklfs.se
(Intranätet Porten)

Manpower

Kraften att förändra

Forex

Kontantskolan