Publicerat — 2022.05.20

Digital campaign manager

Granath söker nu en person som vill och kan kombinera rollerna som Digital Campaign manager och Social media lead. Här kommer du ha en central roll i våra kreativa team på byrån.

Annonsering i sociala medier

På Granath ansvarar du för den online annonsering som våra uppdragsgivare lägger hos oss. Detta arbete sker i nära samarbete med kundansvarig projekt- och produktionsledare samt byråns digitala strateg. Ansvaret sträcker sig från budgetering, målgruppsinställningar, sätta upp kampanjerna och det kreativa materialet i plattformarna. A/B-tester samt monitorering av pågående kampanjer. Du arbetar direkt i annonsverktygen för plattformar som Meta, LinkedIn, Twitter, Snapchat och TikTok.

Du arbetar aktivt med kampanjuppföljning för ovanstående. Detta i form av övergripande sammanställningar samt detaljerade rapporter som du tar fram från annonsplattformarna eller från material som du får levererat av externa annonssystem eller andra byråer som är involverade i uppdraget. Du ansvarar för att presentera dessa sammanställningar och rapporter i möte med våra uppdragsgivare. Detta sker tillsammans med och i nära samarbete med Granaths digitala strateg.

Mediaplanering

Den övergripande strategiska mediaplaneringen sker i samråd med kundansvarig projektledare, digitala strateg samt bestställaren. Tillsammans tar ni fram en mediaplan som innefattar, kanalval, format, budget och tidsramar för annonsering mm. Detta innefattar också målsättning, KPI.

Innehåll till sociala medier

Utöver ovan stöttar du våra kreatörer och produktionsledare i arbetet att ta fram innehåll till SoMe-kampanjer. Detta gäller både organiskt– och annonsmaterial. Här kan du också i mindre projekt agera som både producent och produktionsledare, internt och mot uppdragsgivaren. I nära samarbete med våra kreatörer sammanställer du färdigt annonsmaterial och innehåll för publicering.  Detta arbete kan ibland innefatta att du själv gör enklare bildredigeringar och framtagande av inläggstexter. Här har du möjlighet att på egen hand planera in våra interna resurser för att genomföra uppdraget. I de fallet du behöver en grafisk formgivare, copywriter eller animatör.

Arbetet med sociala medier innefattar också Granaths egen kommunikation i Facebook och LinkedIn.

Ansökan

Romney & Rudberg Talent Search ansvarar för denna rekrytering. Vid frågor kontakta Lotta Romney lotta@romneyrudberg.se tel 0707171719

Ansök via denna länk: https://www.romneyrudberg.se/digital-campaign-manager-granath