Välkommen MTM!

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar och distribuerar litteratur och tidningar på medier i tillgängligt format för personer med läsnedsättning. Vi på Granath har fått förtroendet att göra en informationskampanj i samband med teknikskiftet från det gamla inlästa taltidningsformatet till det nya som baseras på talsyntes. Det tackar vi för.