Är det inte lite märkligt att utvecklingssamtalet aldrig utvecklas?

Film