Kunder

Mobile: Kunder navigation

Kungl. Vetenskapsakademien – är en oberoende organisation, som har i uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.  Med ScienceMeetup 2018 vill Vetenskapsakademien öka intresset för naturvetenskap och forskning och samtidigt hjälpa nyanlända ungdomar in i vårt samhälle. Under en vecka träffas gymnasieelever kring olika naturvetenskapliga frågeställningar med forskningsanknytning under ledning av en ledande forskare och lärare. Vårt uppdrag är att förpacka och marknadsföra det hela.